Vi tilbyder på Solsorten

Vi tilbyder på Solsorten Støtten tilrettelægges individuelt efter hvilke behov, ønsker og livsstil, den enkelte beboer har. Det er et mål, at du kommer til at opleve din bolig som en tryg base for et indholdsrigt liv.

Vi tilbyder på Solsorten

Støtten tilrettelægges individuelt efter hvilke behov, ønsker og livsstil, den enkelte beboer har. Det er et mål, at du kommer til at opleve din bolig som en tryg base for et indholdsrigt liv.

Der arbejdes med din evne til social og personlig mestring, hvorved bl.a. forstås pasning af egen bolig, arbejde med problemadfærd, strukturering af hverdagen, træning af praktiske og sociale færdigheder, personlig udvikling, sociale relationer, deltagelse i aktiviteter både i og udenfor hjemmet, indkøb, madlavning, rengøring, personlig hygiejne, ture ud af huset, ferieture, socialt samvær, etc.

Der arbejdes efter servicelovens § 141 om udfærdigelse af handleplaner i samarbejde med en kommunal sagsbehandler.