På Støttecenter Vesterbo: Støtten tilrettelægges individuelt efter hvilke behov, ønsker og livsstil, som den enkelte beboer har.