Jobcenter - mentor

Social mentorstøtte

Med henblik på at fremme, at du kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller i ordinær ansættelse, kan der ydes støtte til en mentorfunktion.