Beskæftigelse

Der er hjælp at hente til støtte i forbindelse med beskæftigelse hos Jobcenter Randers, CBR og SAM-foreningen.

Alle borgere i Randers Kommune der har behov for særlig støtte i forbindelse med beskæftigelse, tilbydes dette via Jobcentret.

Se Jobcenter Randers' hjemmeside her

CBR (Center for Beskæftigelse og Rehabilitering) har tilbud om beskyttet beskæftigelse for rehabilitering og optræning og har også tilbud, der er særligt målrettet mennesker med sindslidelser.

Se CBRs hjemmeside her

Kalendersamarbejdet

Kalendersamarbejdet er et projekt med fokus på, at hjælpe udsatte borgere i arbejde. Projektet er et samarbejde mellem Randers FC, erhvervsfolk fra Randers, Jobcenteret og SAM foreningen.

Se SAM-Foreningens hjemmeside her