Hvor henvender jeg mig?

Alle kan henvende sig, når man selv ønsker hjælp, eller hvis man vil gøre opmærksom på et andet menneske, man er bekymret for. Det kan være naboer, pårørende, boligforeninger, viceværter, læger m.v.

Alle kan henvende sig, når man selv ønsker hjælp, eller hvis man vil gøre opmærksom på et andet menneske, man er bekymret for. Det kan være naboer, pårørende, boligforeninger, viceværter, læger m.v.

Vi opsøger og tilbyder borgeren hjælp forskellige steder. Det kan være i egen bolig, på gaden, på bænke, i parker og andre samlingssteder. Når kontakten er opnået, tilbyder vi planlagte besøg, hvor borgeren end må ønske det.

Vi kan tilbyde og sikre borgeren retten til anonymitet. Det kan i nogle tilfælde være helt afgørende for overhovedet at kunne opnå kontakt, at der er mulighed for at være anonym. I forhold til den opsøgende indsats er muligheden for anonymitet personens garanti for, at dennes privatliv krænkes mindst muligt.